Team perfomance

– hver dag er en eksamen i kommunikation

Der er ikke meget, der er bedre end at være i et team, der fungerer.

Har du prøvet det? Måske kan du huske, at du havde det som om, at alt kunne lade sig gøre. Fordi I var stærke sammen, stolede på hinanden, lyttede og viste hinanden respekt. I kendte hinandens styrker og svagheder. I var optaget af at skabe noget unikt sammen. Det var intenst og alt andet end kedeligt.

Hemmeligheden bag det velfungerende team ligger i teamets evne til at kommunikere.

Det betyder for eksempel, at I tør være direkte og åbne. At I ikke er bange for konflikter, når de uundgåeligt opstår. At I er gode til at vise glæde, stolthed, begejstring, når der er grund til det.

På en måde er dit team til eksamen hver eneste dag. Der er altid noget på spil, når mennesker arbejder tæt sammen. Hver eneste møde, samtale og opgaveløsning gør jer enten stærkere, altså endnu mere direkte, tillidsfulde og åbne, eller svagere, fordi noget i kommunikationen halter og I begynder at være på vagt over for hinanden og får sværere ved at tale respektfuldt sammen.

Det perfekte team findes ikke. Men der er velafprøvede veje, der hjælper ambitiøse teams et godt stykke derhenad.

Når vi i Leadership Lighthouse arbejder med Team Performance tager vi udgangspunkt i det ofte oversete faktum, at et team består af en række individer. Alle har deres individuelle behov, der først skal dækkes, før det stærke team opstår.

Med inspiration fra Drexler-Sibbets forskning i Team Performance hjælper vi nye og etablerede teams med at hvert enkelt teammedlem får klarhed over sit eget ”medlemskab”. Hvorfor er jeg lige havnet i det her team og hvordan kan jeg folde mit potentiale ud her? Når det er på plads, handler det om at få skabt tillid til de andre og tro på, at opgaven, teamet skal løse sammen, er meningsfuld og vigtig.

I bliver udfordret, når I arbejder sammen med os. Hvor meget vil I stå på tæer for at lykkes? Hvor villige er I til at vise, hvem I hver især er, for derigennem at styrke fællesskabet? Hvor modige er I og hvor langt vil I gå for hinanden?

I vil ofte – men langt fra altid –  møde vores 3-4 yndlingsværktøjer, modeller og tests. Først og fremmest arbejder vi med jer, der er til stede. Jeres erfaringer. Jeres spidskompetencer. Jeres vilje til at få teamet til at performe. Nogle gange, når samarbejdet halter, bliver I desværre lidt nærrige med at hjælpe de andre. Vi hjælper jer med at få delt ud og talt ud og få kigget fremad.

Det sker på teamsessioner på jeres arbejdsplads og det sker på internater enten hos Leadership Lighthouse´s skovejendom på Hærvejen eller et andet velegnet sted. Nogle gange får vi hjælp af eksterne psykologer eller soldater. Måske foregår det hele i naturen. Mulighederne er uendelige, målet til gengæld ganske snævert: I skal lykkes sammen. I skal skabe resultater, I kan være stolte af. Hver eneste medlem af jeres team skal opleve at høre til. Når I alle gør det, kan I bidrage med netop det, I er særligt gode til – og så kan næsten alt lade sig gøre!

360° videomåling

– input I aldrig glemmer

  • Hvordan oplever dine medarbejdere dit lederteam?
  • Hvad med de andre vigtige stakeholders – hvordan ser de på jer?
  • Er I inspirerende at arbejde sammen med eller lukker I jer om jer selv?
  • Hvilke historier fortæller andre om teamet – og hvad kunne de ønske sig mere/mindre af, når de samarbejder med jer?

Det får du klarhed over, når dit team får lavet en 360° kvalitativ videomåling.

Målemetoden er enkelt bygget op. I dit team udvælger I en håndfuld respondenter, som I beder hjælpe jer, ved at bruge en time på at blive interviewet. Her bliver de spurgt ind til hvordan I er at samarbejde med. Jo tydeligere de er, når de beskriver det, jo mere hjælper de jer.

Interviewene bliver optaget på video og redigeret ned til et 20-30 minutters sammendrag. Derefter mødes teamet og Leadership Lighthouse og ser udtalelserne igennem sammen.

Hvor rammer respondenterne plet? Hvor gør det ondt? Hvor kan I mærke stoltheden og glæden over det, I hører?

Sandsynligvis vil der være flere områder, I kan gøre det endnu bedre. Så formulerer I en udviklingsplan med konkrete indsatsområder, succeskriterier og deadlines. Cirka seks måneder senere laves en opfølgende 360° video-effektmåling med de samme respondenter for at måle effekten og for at stille skarpt på nye udviklingspotentialer.

Vores kvalitative 360° video teammåling taler både til hjerne og følelser, fordi billeder af levende mennesker med mimik og stemme har en langt stærkere effekt i forhold til læring, hukommelse og motivation.  I får data og indtryk, I aldrig glemmer.

Som en sidegevinst lærer dine respondenter også selv en del af at blive interviewet om dit team. De skal sætte præcise ord på både det, der fungerer og det, der frustrerer. Det gør det naturligt for dem også at reflektere over deres eget arbejdsliv og egen måde at være en del af et team.

De 5 parametre

– en uperfekt opskrift på ledersucces

  • Hvad får mennesker, der arbejder sammen, til at være effektive og samtidig til at holde et højt energiniveau og en god tone?
  • Hvad skal du og dit team gøre for at holde jer på toppen?
  • Hvilken slags lederadfærd forlanger du af dig selv – også på en halvdårlig dag?

Hvis du ikke uden betænkningstid kan svare på det, er der hjælp her:  I Leadership Lighthouse har vi udviklet en uperfekt opskrift på ledersucces. Uperfekt, fordi vi ikke tror på at den slags kan sættes på formel. Og når vi alligevel byder ind med en slags opskrift, er det fordi konkrete erfaringer og målinger viser, at der er fem parametre, der har en særlig effekt i forhold til at skabe stærke resultater via lederskab og samarbejde.

Insisterende tillid
Smittende ansvarlighed
Håbefuld autoritet
Disciplineret nærvær
Begavet mod

Hvordan skal ingredienserne i den uperfekte opskrift så blandes sammen og hvor længe skal der røres rundt i gryden?

Det afhænger af, på hvilket udviklingsstadie dit team befinder sig. Måske har I doseret jeres tillidsniveau lige tilpas, men trænger til en dosis begavet mod og disciplineret nærvær? Måske er I især sultne efter at få den smittende ansvarlighed til at fylde mere? Måske kunne I tænke jer at få smagt grundigt på alle 5 ledelsesparametre?

Når du og dit team arbejder med de 5 parametre, er første skridt et møde med Leadership Lighthouse, hvor I fortæller, hvad I er sat i verden for og hvordan succes ser ud, når man er jer. Herefter drøfter vi, om de 5 parametre skaber mest effekt i træningssessioner/workshops/action learning/teamcoaching/etc. eller i et blandet lærings set-up. Opskriften vil aldrig blive helt perfekt. Sådan er det, når mennesker arbejder sammen. Men de 5 parametre kan komme tæt nok på, at de bliver den afgørende hjælp, til dig og dit teams succes.

Teambuilding

– genvej til en effektiv hverdag

Hvad får du løn for? Et kvalificeret gæt er: for at levere en faglig indsats af høj kvalitet og for at gøre det på en måde, så dine kolleger kan lide at arbejde sammen med dig.

Du kan nok ikke få hjælp af os til at styrke din faglighed. Men vi kan hjælpe dig og dit team med at arbejde sammen på en måde, så I skaber stærke resultater – og nyder det, mens I gør det.

Ofte handler det om simple teamdyder. Først og fremmest: hvordan taler I sammen. Lytter I eller venter I mest på selv at få ordet? Har I en anerkendende tone? Hvor gode er I til at vise hinanden respekt og har I en veludviklet bevidsthed om, hvordan I tager ansvar? Får I forventningsafstemt og fulgt op? Hvor meget tillid har I til hinanden?

I kommer til at opleve tvivl, modstand og uenighed – og i kommer til at stå i nogle paradokser, som skal løses med de teamdyder, I skal udvikle.

Det er her, det er en fordel med ekstern støtte. Den form for teambuilding, vi har specialiseret os i, kalder vi: Genopdag Hinanden Teambuilding, eller bare G-HiT. Når mennesker arbejder tæt sammen, kan travlhed og dagligdags irritationer komme til at kaste skygge over relationen til kollegerne. Vi fokuserer på de andres begrænsninger. G-HiT minder os om, hvem de andre også er med deres individuelle historier og deres særlige talenter.

Overskrifter I et typisk G-HiT forløb:

Vi bruger naturen aktivt. I de uforstyrrede omgivelser på Leadership Lighthouse´s kursusejendom på Hærvejen eller et andet velegnet sted. Uanset, hvor vi er, holder vi fokus på læring, på effektivitet og på kombinationen af sjov og alvor. I kommer 100% sikkert ud af comfort zonen, for det er først og fremmest der læringen sker.