Dit lederskab

– din normsættende adfærd

Du kan have verdens bedste job, når du er leder. Få dyb tilfredsstillende ved at puste liv i nogle ideer og se dem forvandlet til meningsfyldte resultater – sammen med engagerede kolleger.

Ledelse kan også være tungt og ensomt. Selvom lederskab i den grad handler om at spille godt sammen med andre, er mange ledere frustrerede solister.

Hvor ambitiøs er du med dit lederskab?

Hvor godt kender du dig selv – og hvad vil du gerne kendes for af andre?

Hvad skal være lige præcis din lederadfærd? Det, der er afgørende for, om andre følger eller flygter.

Når du og jeg arbejder med dit lederskab, mødes vi til fortrolige samtaler om dit job og dine daglige udfordringer. Målet er, at du får øje på nye effektive og inspirerende veje til at nå dine mål. Vi arbejder ”live” i samtalerne, hvor jeg nogle gange giver dig direkte feedback på din kommunikation og adfærd, som jeg oplever den her og nu i samtalen. Vi bruger modeller og værktøjer, når de kan gøre problemstillinger tydeligere.

Mellem sessionerne aftaler vi typisk konkrete opgaver eller eksperimenter, hvor du i dit daglige arbejde indsamler nye erfaringer. Hvis du ønsker det, fører vi en fælles fortrolig logbog, hvor jeg deler mine notater fra samtalerne med dig og du kommenterer og føjer nye refleksioner og læringspointer til.

Målet er todelt: Du styrker din performance som en fremragende leder, der skaber resultater sammen med andre. Du husker at nyde det privilegium at have et lederjob, så du fuld af overskud og stolthed kan glæde dig over netop din karriere.

Coaching

– hold dig skarp

Coaching handler om læring og udvikling, kort og godt. Coaching handler også om at du får lys i øjnene og finder tænding og mod til at kæmpe for dine ideer og strategier.

Du kan ikke snyde dig selv, når du har besluttet dig for coaching. Emnet er verdens vigtigste: dig!

  • Dig, der skal forstå dig selv i dybden.
  • Dig, der får et skarpt blik for, hvordan du skaber mening.
  • Dig, der nogle gange sætter unødvendige begrænsninger for dig selv.
  • Dig, der lærer at se flere muligheder.

Som en sidegevinst får din arbejdsplads også værdi af din coaching, fordi du bliver endnu skarpere på, hvem du er, hvad der er vigtigt for dig og hvordan du når dine mål.

Som coach hjælper jeg dig med at finde svar, du sandsynligvis allerede har, men ikke har taget alvorligt nok. Vi skaber et rum af tillid, mod og ligefremhed. I samtalerne vil du udvide dit handlerum, men du nøjes ikke med at tale. Du tager også beslutninger, små og store, og prøver det, du har besluttet, af mellem samtalerne. Måske fører du logbog undervejs, så vi nemt kan følge op på dine konkrete handlinger, når vi mødes til næste coachingsamtale.

Vi inddrager de modeller og udviklingsværktøjer, evt. tests, som kan hjælpe dig med netop dine udfordringer. Jeg inviterer dig til at undersøge, hvordan vores samtale opleves af dig – ”live”, mens vi taler sammen. Og nogle gange spiller vi din leder/bestyrelsesformand/kollega på banen for at forventningsafstemme – inden første samtale og/eller til en afsluttende evaluering.

Der er ikke noget, der er for stort, småt, eller sært. Der er kun dig og dit fokus på din læring og udvikling.

Gennemslagskraft

– den levende kommunikation

Når du har kontakt til din naturlige, autentiske gennemslagskraft sker der noget. Både med dig og med dem, du er sammen med. Du kan hurtigere få skabt ambitiøse resultater. Fordi du på en troværdig og motiverende måde gør det er tydeligt, hvad du taler om.

Gennemslagskraft handler i høj grad om kontakt. Kontakt til de budskaber, du vil have sendt afsted med liv og energi. Kontakt til dit publikum, dine kolleger eller dine kunder, på en måde, så I oplever klarhed, intensitet og nærvær. Kontakt til dig selv, så du ved, hvordan det, du taler om, hænger sammen med den person du er, og de værdier, du lever og leder ud fra.

Den metode, vi i Leadership Lighthouse anbefaler dig vælge til dit arbejde med din gennemslagskraft, kalder vi Lighthouse Presentation. Her forsøger vi ikke at lave nogen om. I stedet fokuserer vi på at forstærke de kommunikationsevner, der allerede er til stede, og på at få ryddet op i nogle af de uvaner eller misforståelser, der står i vejen for din levende kommunikation.

Vi tror træning er afgørende – typisk i en serie koncentrerede, energifyldte sessioner. Vi bruger som regel videooptagelser og altid de mest effektive feedbackmetoder. Når det kan lade sig gøre, observerer vi dig kommunikere i on-the-job situationer, hvor der er noget på spil og vi udvikler læringspointer og nye træningsøvelser fra oplevelsen.

Hvad er din direkte vej til at motivere, begejstre og sætte tydelig retning? Det ved du, når du har arbejdet med din gennemslagskraft i samarbejde med os.

Det vil gøre dig til en leder, projektleder eller specialist, der skaber stærke resultater, fordi du er bevidst hvordan din kommunikation bliver levende, så du når ud til andre.

360° videomåling

– indtryk du aldrig glemmer

Hvordan oplever andre dit lederskab?

Motiverer du eller tager du modet fra folk?

Hvilke historier fortæller andre om dig – og hvad kunne de ønske sig mere/mindre af i dit lederskab?

Det får du klarhed over, når du får lavet en 360° kvalitativ videomåling. Målingen gør dig i stand til at skrue op for de dele af din ledelse, der er mest brug for, så du sammen med dine nærmeste samarbejdspartnere kan skabe ambitiøse resultater på en måde, I kan være stolte af.

Metoden er enkelt bygget op. Du udvælger en håndfuld respondenter, som du beder hjælpe dig, ved at bruge en time på at blive interviewet. Jo tydeligere de er, når de beskriver dig og den måde, de oplever dit lederskab, jo mere hjælper de dig. Kim Fogh optager interviewene på video og redigerer et 20-30 minutters sammendrag af de mest kraftfulde udtalelser. Du og Kim mødes derefter og ser udtalelserne sammen – og taler om, hvilke indsatsområder, der mest effektivt vil styrke dit lederskab. Det vil typisk blive fulgt op af en udviklingsplan, der løber over 6-10 måneder, eventuelt med en opfølgende 360° video-effektmåling med de samme respondenter.

Den velkendte skriftlige 360° måling med søjler, procenter og supplerende kommentarer kan være spændende læsning, der taler til hjerne og intellekt – for derefter at blive lagt i skuffen og glemt.

Leadership Lighthouse´s kvalitative 360° videomåling taler både til hjerne og følelser, fordi billeder af levende mennesker med mimik og stemme har en langt stærkere effekt  i forhold til læring, hukommelse og motivation.  Du får data og indtryk, du aldrig glemmer.

Som en sidegevinst lærer dine respondenter også selv en del af videointerviewet om dig og dit lederskab, fordi de her er nødt til at sætte præcise ord på både det, der fungerer og det, de drømmer om, snart kommer til det. Det gør det naturligt for dem også at reflektere over deres eget arbejdsliv.

Sensemaking interview

– læring stopper aldrig

Som Søren Kierkegaard satte ord på for ca. 170 år siden:  For at hjælpe andre må du starte med at møde dem, hvor de er. Den logik gælder også dig selv. Hvis du vil forstå dig selv i dybden, skal du skal møde dig selv på din hjemmebane: derfra, hvor du kikker ud på verden.

Hvad kan være dit næste oplagte udviklingstrin? For at vide det, skal du afklare, hvor du er her og nu. Det får du svar på, når du laver et Sensemaking Interview.

Hvordan skaber du mening?

Hvilke historier fortæller du om dig selv – og hvordan gør du det?

Hvad er din kernefortælling?

Begrænser den kernefortælling dig? Eller bilder du dig ind, at du lykkes, selvom du måske i virkeligheden ikke er tilfreds?

Sensemaking interviewet fokuser på læring og selvindsigt. Den nyeste forskning viser, at mennesker absolut er i stand til at lære nyt hele livet. Antallet af hjerneceller falder, men vi bevarer vores evne til at koble de tilbageværende til nye meningsdannelser. Vi bruger vores erfaringer til at træffe kvalificerede valg. Måske en anelse langsommere, end da vi var i 20érne, men med større chance for at valgene fører os hen, hvor vi ønsker at være.

Med inspiration fra Robert Kegan og Jennifer Garvey Berger, begge fra Harvard Universitetet, tilbyder Leadership Lighthouse et Sensemaking interview-forløb. Du får klarlagt din Sensemaking-score i Kegans Complexity of Mind-univers og du får input til ny læring der vil styrke din udvikling og ikke mindst historien om hvem du er og hvordan din verden hænger sammen. Derfra ligger vejen åben til nye eventyr.

Kegan’s Structures of Complexity of Mind