Historien

– om Leadership Lighthouse

Firmaet blev etableret af Kim Fogh og Mette Madsen Dam i 2012. I dag er Kim Fogh ejer af firmaet og Mette Madsen Dam en de betroede tætte samarbejdspartnere. Kontoret er i Aarhus og derudover laver vi workshops, kurser og ledercoaching på vores kursusejendom på Hærvejen.

Leadership Lighthouse´s mission: Vi hjælper vores kunder med at finde retning og livsmod.

Leadership Lighthouse har specialiseret sig i den form for lederskab, der ligger som en tilgængelig mulighed for alle – både ledere og medarbejdere. Det handler om ansvarlighed, om tillid, om tydelighed og om mod.

Vi arbejder med alle former for lederudvikling, lederkommunikation og talentudvikling. I firmaets første år med et snævert fokus på det personlige lederskab. Nu hjælper vi også organisationer med at skabe vinderkultur og med formålsdrevet ledelse og selvorganisering.

Derudover laver vi eksistentialistisk funderede udviklingskurser og startede i 2019 en uddannelse i Professionelle Samtaler. Siden 2016 har Kim Fogh samarbejdet med Finanssektorens Uddannelsescenter, blandt andet som underviser i lederuddannelsen Master i Ledelse og i 2018 startede Kim et fast samarbejde med konsulenthuset AGORA Social Production

Leadership Lighthouse har et motto: alle har brug for en nærværende leder, der kan fokusere og skabe begejstring. Lederen behøver ikke at være leder af titel. Alle, der tager ejerskab og fuldt ansvar for deres arbejdsliv er ledere ifølge vores definition.

I mantraet træder tre ord særligt frem: nærvær, fokus og begejstring.

Nærvær handler om at kende sig selv og om at være i kontakt med sig selv. Vi ser det som en forudsætning, for at kunne være nærværende med andre.

Fokus handler om at skabe resultater. Der er penge, der skal tjenes, strategier, der skal føres ud i livet og delmål, der skal nås. Fokus handler også om at have et fast blik på firmaets meningsfulde mission og om at huske sin kernefortælling.

Begejstring handler om, at ingen kan nå ambitiøse resultater alene. Selv de mest talentfulde mennesker lykkes kun, når de gør sig umage med at få andre med og skabe et motiverende og energifyldt fællesskab med kolleger og medarbejdere.

AGORA Social Production

– mødested for frie folk

I 2018 er Kim Fogh blevet en del af konsulenthuset AGORA, der er et fællesskab af konsulenter, der ejer deres egne virksomheder. I AGORA samarbejder vi om særlige, større opgaver og om forskning.

Leadership Lighthouse har fortsat Kims primærfokus, nu med mulighed for at indgå i mere komplekse samarbejder og udviklingsprojekter sammen med kollegerne i AGORA.

I AGORA er vi 14 konsulenter, der tilsammen har spidskompetencer inden for næsten alle områder af organisationsudviklingsområdet. På holdet er erhvervspsykologer, PhD studerende, sociologer, en historiker, en journalist, en statskundskabér og en designer og en del af os har  mange års ledererfaring.

Vi kan sætte et stærkt hold indenfor områder som: Talentudvikling,  Selvorganisering, Værdiskabende Evalueringer og Forandringsledelse.

AGORA er græsk og betyder mødested. Her mødes frie folk og skaber noget værdifuldt sammen. Vi ønsker at møde og skabe stærke resultater sammen med nysgerrige og ambitiøse mennesker, der vil noget på vegne af deres organisation.

Som en konsekvens af det siger vi:

  • At vi arbejder med en stærk tro på mennesket, og at vi vil hinanden det godt –  også selvom dette kan udnyttes.
  • At vi tager ansvar for hinanden, for de løsninger vi udvikler og de relationer vi er i. Det betyder også, at vi siger nej, hvis det er nødvendigt.
  • At vi søger åbenhed, også hvor vi er i tvivl eller endda tager fejl
  • At vi vil noget med Jer, også selvom dette noget er besværligt
  • At vi tør stille spørgsmål til hinanden og os selv. Spørgsmål der provokerer, konfronterer og tager os nye steder hen.

Mere om AGORA Social Productions her: https://agora.as/

Associates

– gode samarbejdspartnere og venner af huset

null

Mette Madsen Dam

Mette er associate partner og medstifter af Leadership Lighthouse. Hun har en MBA i Business Psychology og er Cand. Mag. i Medievidenskab med en kandidat i Organisation & Ledelse fra ASB og Kommunikation fra RUC. Hun er i dag fast tilknyttet Aalborg Universitet og har været ansat ved bl.a. Danmarks Radio og Vestas Wind Systems.

null

Palle Skovmand Fogh

Palle er associated partner – og bror til Kim. Karakterisktiske træk hos Palle er empati, erfaring og en stærk tro på fællesskabets styrke. Han har 22 års ledererfaring som friskoleleder, efterskoleforstander og musikhusleder. Er formand for DGI Nordjylland og sidder i bestyrelsen for DGI-Huset Nordkraft og Vesthimmerlands Gymnasium.

null

Pia Lasborg

Pia er associated partner. Hun er uddannet journalist og har været leder i DR og TV2. Hun er certificeret NLP Practitioner og coach og har videreuddannet sig i HR, healing og ledelse. Hun har en vision om at bygge bro imellem evidensbaserede videnskabelige udviklingsmetoder og tænkemåder fra metafysikken. For Pia er det vigtigt, at det både er udviklende, udfordrende og sjovt at gå på arbejde.
Mere om Pia på: www.udkom.dk.

null

Morten Brøcker

Morten samarbejder med Leadership Lighthouse når opgaverne indeholder medietræning. Morten har fra 2000-2013 været redaktions- og souschef på TV2/Østjylland og er i dag selvstændig i Brøcker Kommunikation. Morten er også censor og underviser i undersøgende journalistik på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Mere om Morten på: https://broecker-kommunikation.dk/

Udvalgte kunder